RejestracjaRejestracja zakończona, dziękujemy za zgłoszenia.

1. Formularz rejestracyjny

2. Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe (pt-nd) oraz obiady (pt-sob)

3. Nie obowiązuje opłata konferencyjna

4. Organizatorzy zapewniają rezerwacje noclegów dla uczestników zarejestrowanych do 15 kwietnia ale nie pokrywają kosztu noclegu

5. Koszt noclegu waha się między 40-50 zł za noc w zależności od ilości uczestników. Szczegóły podawane są na maila po zarejestrowaniu uczestnika.

6. abstrakty referatów oraz posterów należy dosłać osobno na mail aknuam.zarzad@gmail.com do dnia 6 maja 2019 max 200 słów.

7. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie na adres: aknuam.zarzad@gmail.com najpóźniej do 2 dni przed datą Konferencji.

8. Długość referatu to max 15 minut. + max 5 minut na pytania


Copyright © 2019 Astronomiczne Koło Naukowe UAM