KonkursZapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą astrofotografię i solarigrafię!


Regulamin


1. Każdy uczestnik konferencji KSAKN 2019 Poznań może wziąć udział w konkursie.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do 3 astrofotografii i do 3 solarigrafii ale może zostać nagrodzony tylko za jedną z nich w każdej kategorii.

3. Aby zgłosić się do konkursu należy wysłać zdjęcie/a na adres mailowy aknuam.zarzad@gmail.com o nazwach plików Nazwisko_numerzdjecia.format do dnia 16.05.2019 oraz przywieźć wydrukowane zdjęcia, podpisane od tyłu w formacie A4 na konferencję i złożyć je podczas rejestracji.

4. Dopuszczalne formaty to jpg, png, pdf.

5. Na konferencji odbędzie się wystawa ze wszystkimi zgłoszonymi zdjęciami.

6. Nagrodami są książki o tematyce astronomicznej.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zdyskwalifikowania uczestnika w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości np. zgłoszenia nie swojego zdjęcia do konkursu.

8. Najlepsze zdjęcia zostaną wybrane przez 3 osobową komisję w skład której wchodzić będą: Dr Krzysztof Kamiński, Paweł Jaskuła, Karolina Dziadura.


Copyright © 2019 Astronomiczne Koło Naukowe UAM